Tag: ý nghĩa việc chọn ngày chuyển nhà

Tư vấn xem ngày tốt chuyển nhà tháng 12 năm 2015

Theo quan niệm của ông cha ta, chuyển nhà vào các tháng cuối năm thường mang đến điều tốt lành, giúp các gia đình đón tài lộc và vận hội mới trong một năm mới sắp đến gần. Tuy nhiên, để

Xem ngày chuyển nhà tháng 7 năm 2015

Theo quan niệm truyền thống của cha ông xưa, nhập trạch, chuyển nhà là rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến gia tài, vận mệnh của gia chủ, do đó việc xem ngày, chọn giờ tốt luôn được quan