Tag: xe cẩu tự hành

Dịch vụ cho thuê xe cẩu tự hành

Vanchuyen.com cung cấp dịch vụ cho thuê xe cẩu tự hành với những loại sau đây: Xe ôtô cần cẩu tự hành 5 Tấn Xe ôtô cần cẩu tự hành 8,5 Tấn Xe ôtô cần cẩu tự hành 11 Tấn