Tag: ưu điểm của việc bơm lốp khí Nitơ

Bơm lốp ô tô bằng khí Nitơ, nên hay không?

Hầu hết ôtô đều bơm lốp bằng không khí, chứa 76% nitơ, 21% oxy và 3% các khí khác. Tuy nhiên, giờ đây nhiều cửa hàng cung cấp dịch vụ mới, bơm lốp bằng Nitơ có độ tinh khiết 92-98%.