Tag: tiếng ồn động cơ ô tô

Một số loại tiếng ồn báo hiệu xe ô tô xuống cấp

Nếu ô tô của bạn đang sử dụng mà có dấu hiệu tiếng ồn như sau bạn nên kiểm tra và thay thế kịp thời để đảm bảo an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông.  1. Tiếng