Tag: nguyên tắc sắp xếp thực phẩm

4 nguyên tắc sắp xếp hàng hóa trong kho lạnh thực phẩm

Thực phẩm trong kho lạnh nếu không có nguyên tắc sắp xếp khoa học sẽ ảnh hưởng đến chất lượng, gây khó khăn cho việc xuất hàng trong kho. 4 lưu ý trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn