Tag: nguyên tắc lái xe qua đường sắt

Hướng dẫn lái xe ô tô qua đường sắt an toàn

Trường hợp 1. Chủ động băng qua đường ray Bước 1: Giảm tốc Ngay khi phát hiện sắp tới đoạn giao cắt với đường tàu, lái xe phải chủ động giảm tốc độ để có đủ thời gian quan sát