Tag: lưu ý khi lái xe lạ

4 quy tắc cần lưu ý khi lái xe lạ

1. Ước lượng kích thước, tầm nhìn Nhìn để biết xe thuộc số sàn hay số tự động là việc quá dễ dàng và hiển nhiên phải biết cho những người đã có bằng lái, do đó đương nhiên làm