Tag: khoảng cách lái xe an toàn

Khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông

Khi cho xe tham gia giao thông, giữ khoảng cách an toàn với xe trước là một trong những quy tắc quan trọng để bạn có đủ thời gian xử lý những thay đổi đột ngột từ xe phía trước

Quy tắc 3 giây – Khoảng cách an toàn khi lái xe

“Quy tắc 3 giây” là cách để tính được khoảng cách an toàn tối thiểu cho mỗi xe ở những tốc độ khác nhau. Bản chất của quy tắc này dựa trên các tính toán tổng hợp về tốc độ