Tag: dịch vu cho thuê nhà xưởng Hà Nội

Cho thuê nhà xưởng tại Hà Nội

Nhà xưởng là tài sản vật chất có sức chứa và quy mô quản lý lớn (so với cửa hàng), có thể là địa điểm tập trung nhân lực, trang thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình