Tag: dầu phanh nhiễm nước

Nguy cơ tai nạn từ dầu phanh ô tô nhiễm nước

Dầu phanh đóng vai trò quan trọng đối với việc duy trì an toàn lúc lái xe. Nếu dầu phanh nhiễm nước giảm nhiệt độ sôi. Bọt khí hình thành làm mất tác dụng của hệ thống phanh khi chúng