Tag: công thức tính thuế nhập khẩu ô tô

Cách tính thuế nhập khẩu xe ô tô mới

Trị giá tính thuế của xe nhập khẩu được tính dựa trên vào các căn cứ tính thuế theo quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ- CP ngày 16/3/2007 về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng