Tag: cách tính quy tắc 3 giây

Quy tắc 3 giây – Khoảng cách an toàn khi lái xe

“Quy tắc 3 giây” là cách để tính được khoảng cách an toàn tối thiểu cho mỗi xe ở những tốc độ khác nhau. Bản chất của quy tắc này dựa trên các tính toán tổng hợp về tốc độ