Tag: cách nhiệt

Phim cách nhiệt, chống nóng xe hơi

Phim chống nóng thường gọi là “phim cách nhiệt” xuất hiện nhiều năm trở lại đây với tác dụng chống nóng, ngăn cản tia tử ngoại. Phim thường được dán phía trong, phim ngăn cản nhiệt lượng truyền qua kính nhờ