Tag: các lỗi vi phạm giao thông

Các mức phạt ô tô tại Việt Nam

Dưới đây là các mức phạt ô tô cơ bản tại Việt Nam. Để không vi phạm các mức phạt này nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, bạn nên tuân thủ đúng quy tắc luật giao