Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vanchuyenc/domains/blog.vanchuyen.com/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Chọn ngày chuyển nhà tháng 9 năm 2015

Việc xem ngày tốt hay ngày xấu là điều đơn giản nhưng để chọn được một ngày đẹp để chuyển nhà lại không phải chuyện dễ vì chọn ngày tốt chuyển nhà không chỉ dựa vào ngày tốt, ngày xấu mà còn phải dựa vào tuổi và sự xung khắc của gia chủ. Một ngày tốt nhưng xung khắc với gia chủ cũng được xem là một ngày xấu và ngược lại một ngày không đẹp nhưng lại rất hợp với gia chủ nó cũng được coi là một ngày tốt.

Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn chọn được ngày tốt để chuyển nhà, nhập trạch vào tháng 9 năm 2015.

chon-ngay-chuyen-nha-thang-9-nam-2015-1

Ngày Ngày Âm lịch Chú thích
(2*) Thứ ba, ngày 01 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 19/07/2015 Quá tốt
(5*) Thứ tư, ngày 02 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 20/07/2015 Vô cùng tốt
(2*) Thứ năm, ngày 03 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 21/07/2015 Quá tốt
(1*) Thứ sáu, ngày 04 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 22/07/2015 Tốt
(3*) Thứ tư, ngày 09 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 27/07/2015 Cực tốt
(1*) Thứ hai, ngày 14 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 02/08/2015 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 16 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 04/08/2015 Quá tốt
(3*) Thứ sáu, ngày 18 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 06/08/2015 Cực tốt
(1*) Chủ nhật, ngày 20 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 08/08/2015 Tốt
(3*) Thứ hai, ngày 21 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 09/08/2015 Cực tốt
(2*) Thứ tư, ngày 23 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 11/08/2015 Quá tốt
(1*) Thứ năm, ngày 24 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 12/08/2015 Tốt
(1*) Thứ hai, ngày 28 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 16/08/2015 Tốt
(2*) Thứ tư, ngày 30 tháng 09 năm 2015 Âm lịch: 18/08/2015 Quá tốt

Trả lời