Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vanchuyenc/domains/blog.vanchuyen.com/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

Cách tính thuế nhập khẩu xe ô tô mới

Trị giá tính thuế của xe nhập khẩu được tính dựa trên vào các căn cứ tính thuế theo quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ- CP ngày 16/3/2007 về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Xe ô tô mới nhập khẩu nguyên chiếc sẽ chịu 03 loại thuế: Thuế Nhập khẩu; thuế Tiêu thụ đặc biệt; thuế Giá trị Gia tăng.

Theo thông tư 184 của Bộ Tài chính ký ngày 15/11/2010, các dòng xe con và xe tải nhập khẩu sẽ áp dụng biểu thuế mới nhưng không có điều chỉnh đáng kể. Các dòng xe có dung tích động cơ thực (theo thông số kỹ thuật) dưới 2.500 phân khối áp dụng mức thuế thống nhất là 82% thay cho mức 83% hiện tại.

cach-tinh-thue-nhap-khau-xe-o-to-moi-1

Các loại xe trên 2.500 phân khối hưởng thuế mới 77% thay cho 80%. Riêng dòng xe 2 cầu và dung tích động cơ trên 3.000 phân khối chịu thuế 72% thay cho mức 77%.

Thuế tiêu thụ đặc biệt được tính theo chỗ ngồi của xe cụ thể như sau: (Biểu thuế suất Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng theo Thông tư số 115/2005/TT- BTC ngày 16 tháng 12 năm 2005)

– 50 % đối với xe từ 5 chỗ ngồi trở xuống

– 30% đối với từ 6 chỗ ngồi đến 15 chỗ ngồi

– 15% đối với ô tô từ 16 đến dưới 24 chỗ ngồi

(bao gồm cả xe thiết kế vừa chở người vừa chở hàng và các loại xe lam).

Thuế VAT là 10%.

Cách tính cụ thể như sau:

1. Thuế xuất nhập khẩu = Trị giá tính thuế của xe x 82%(tùy loại)
2. Thuế Tiêu thụ đặc biệt = (Trị giá tính thuế + Thuế xuất nhập khẩu) x 50 % (đối với xe từ 5 chỗ ngồi trở xuống)
3. VAT = (Thuế nhập khẩu + Thuế tiêu thụ đặc biệt + Trị giá tính thuế) x 10%.

Như vậy, tổng số thuế phải nộp cho Hải Quan = Thuế nhập khẩu + Thuế Tiêu thụ đặc biệt + VAT.

Trả lời